Duo D

konsulter

 

 

Duo D  konsulter

tel: 031-360 73 95

mail: info@duod.se 

 

Du når Ann-Sofie

tel 0705 89 95 53

mail: ann-sofie@duod.se

 

Du når Bosse

tel: 0706-84 14 92

mail: boo@duod.se

 

 

 

Handledning för personal på demensboende


Handledningen skall syfta till att öka vårdkvaliteten för de boende/patienterna och arbetsmiljön för samtliga i personalen.

Handledningen utformas individuellt för varje avdelning och tillsammans med personalen efter patienternas behov.
Målet för varje handledning är att stegvis höja kvaliteten på avdelningen och livskvaliteten för de boende/patienterna.¨

 

Förslag på MÅL att se över:

  • Arbetsrutiner: hur ser det ut på avdelningen?
  • Dokumentation: hur gör man?
  • Kontaktmannaskapet: att arbeta under eget ansvar
  • Bemötandet: boende/patient – anhöriga
  • Aktivering: se till de boendes/patients behov
  • Teamarbete: information till varandra och dokumentation