Duo D

konsulter

 

 

Duo D  konsulter

tel: 031-360 73 95

mail: info@duod.se 

 

Du når Ann-Sofie

tel 0705 89 95 53

mail: ann-sofie@duod.se

 

Du når Bosse

tel: 0706-84 14 92

mail: boo@duod.se

Diplomerad Silviasyster


Silviahemmets undervisning bygger på så kallad problem-baserad inlärning; en pedagogisk modell framtagen vid McMaster University i Canada.

Utbildningen syftar till att ge undersköterskor spetskompetens i demensvård samt handledar-kunskap.

Praktiktjänstgöring varvas med teoretisk undervisning, externa seminarier och symposier inom ämnesområdet.

Utbildningen till Silviasyster har omfattat 1300 teoritimmar, 600 praktiktimmar samt fältstudier.

 

 

Silviahemmet

"Silviahemmet är en stiftelse som bedriver vård, utbildning och forskning.

Vården på Silviahemmet riktas till personer med demenssjukdom och bedrivs huvudsakligen som dagsjukvård. Den bygger på en klar vårdfilosofi – den palliativa – med målinriktning att också ge de demenssjuka en livskvalitet.

Sedan 1996 har undersköterskor med bred klinisk erfarenhet utbildats i teoretisk och praktisk demensvård. Utbildningen har vetenskapligt utvärderats i en doktorsavhandling. 34 diplomerade Silviasystrar är verksamma runt om i Sverige.

Forskning bedrivs i samverkan med några av landets universitet. Den palliativa vårdfilosofiens tillämpning inom demensvården är en hörnsten, som utvärderas även vetenskapligt."

Utdrag ur broschyr från Stiftelsen Silviahemmet.